19. Międzynarodowe Tragi Branżowe Beauty Forum, 05-06 marzec 2016