Dotacje UE

Data komunikatu:

07.11.2017

TYTUŁ KOMUNIKATU: Wyniki postępowania dotyczącego przygotowania strony internetowej z tłumaczeniem na języki obce dla Proconcept Labs sp. z o.o. 
TREŚĆ KOMUNIKATU:  W załączniku poniżej znajdziecie Państwo wyniki dla postępowania ofertowego dotyczącego przygotowania strony internetowej z tłumaczeniem na języki obce dla Proconcept Labs sp. z o.o. Wyniki zostały zamieszczone także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064461

Data komunikatu:

08.11.2017

TYTUŁ KOMUNIKATU: Wyniki postępowania na dostawę zabudowy indywidualnej powierzchni wystawienniczej w czasie targów Cosmoprof Bolonia 2018.
TREŚĆ KOMUNIKATU:  W załączniku poniżej znajdziecie Państwo wyniki dla postępowania ofertowego na dostawę zabudowy indywidualnej powierzchni wystawienniczej w czasie targów Cosmoprof Bolonia 2018. Wyniki zostały zamieszczone także w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064469

Data komunikatu:

26.10.2017

TYTUŁ KOMUNIKATU: Zaproszenie do składania ofert na dostawę zabudowy indywidualnej powierzchni wystawienniczej w czasie targów Cosmoprof Bolonia 2018. 
TREŚĆ KOMUNIKATU:  Zapraszamy do składania ofert na dostawę zabudowy indywidualnej powierzchni wystawienniczej w czasie targów Cosmoprof Bolonia 2018. Wszelkie dane znajdziecie Państwo w załącznikach oraz pod upublicznionym zapytaniem w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064469

Data komunikatu:

26.10.2017

TYTUŁ KOMUNIKATU: Zaproszenie do składania ofert dot. przygotowania strony internetowej z tłumaczeniem na języki obce dla Proconcept Labs sp. z o.o.
TREŚĆ KOMUNIKATU:  Zapraszamy do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania strony internetowej z tłumaczeniem na języki obce dla Proconcept Labs sp. z o.o. Wszelkie dane znajdziecie Państwo w załączniku maila oraz pod upublicznionym zapytaniem w Bazie Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064461

Data komunikatu:

01.10.2016

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Wypromowanie poprzez eksport marek kosmetycznych firmy Proconcept Labs na arenie Międzynarodowej.
CELE PROJEKTU: Głównym celem jest promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest też wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
PLANOWANE EFEKTY: Promowanie produktów branży kosmetycznej, które poprzez odpowiedni wybór kluczowych form promocji eksportowej jakimi są targi wystawiennicze. Podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
268 800,00
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
134 400,00

Data komunikatu:

31.12.2019

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa PROCONCEPT LABS – wypromowanie produktów branży kosmetycznej zagranicą.
CELE PROJEKTU: Promowanie produktów branży kosmetycznej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.
PLANOWANE EFEKTY: Promowanie produktów branży kosmetycznej, które poprzez odpowiedni wybór kluczowych form promocji eksportowej jakimi są targi wystawiennicze. Podpisanie nowych kontraktów handlowych oraz zwiększenie przychodów.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 170 099,00
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
713 475,00

Data komunikatu:

05.08.2020

KRÓTKI OPIS PROJEKTU: POIR działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
PROCONCEPT LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-14-0297/20-00 dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy pod tytułem: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PROCONCEPT LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”
CELE PROJEKTU: Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
PLANOWANE EFEKTY: Utrzymanie działalności od 01.07.2020 do 30.09.2020 w okresie trudności finansowych, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
53 016.03 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
53 016.03 PLN